Privacystatement


Artikel 1: Inleiding

Het privacystatement heeft betrekking op Trimsalon Pure Fur, gevestigd aan de Gildelaar 40 in Teteringen.

Trimsalon Pure Fur staat ingeschreven onder het KvK-nummer: 85660000

 

In dit privacydocument staat beschreven hoe Trimsalon Pure Fur omgaat met de persoonsgegevens van haar klanten. 

Artikel 2: Persoonsgegevens

2.1. U verstrekt ons uw persoonsgegevens zodat wij de volgende diensten kunnen verlenen:

● Bezoeken, bellen of e-mailen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren (trimmen van uw dier).

● Het factureren en verzenden van post, indien   nodig.

● Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen (belastingdienst).

 

         Deze persoonsgegevens verwerken wij:

         ● Naam

         ● Adres

         ● Woonplaats

         ● Telefoonnummer

         ● Emailadres 

         ● Soort en ras van uw dier, geslacht, leeftijd en eventuele kenmerken om uw dier te kunnen identificeren

 

Deze gegevens zijn alleen nodig om de klant te kunnen informeren zodra de hond klaar is met de behandeling en controle te houden over eerdere behandelingen.

 

2.2. Uw gegevens worden niet bewaard wanneer u alleen informatie wenst. Bij boeking van een afspraak worden uw gegevens in ons systeem opgenomen en bewaard volgens wettelijke termijn. Bij annexatie voor de eerste afspraak worden uw gegevens na een jaar uit het systeem verwijderd. 

Artikel 3: Recht op inzage en rectificatie

U mag ten alle tijde de gegevens die Trimsalon Pure Fur van u heeft verzameld inzien of laten wijzigen als ze onjuist zijn. Hiervoor dient met Trimsalon Pure Fur contact opgenomen te worden.

Artikel 4: Derden

4.1. Trimsalon Pure Fur verstrekt uw gegevens niet zonder toestemming aan derden.

4.2. Wanneer u toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verstrekken aan derden dan heeft u het recht deze weer in te trekken.

4.3. Uitzondering op 4.1 en 4.2 is een verzoek van de Belastingdienst. Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs voor omzet controle met hun worden gedeeld.

Artikel 5: Website en Social media

5.1. Trimsalon Pure Fur plaatst in sommige gevallen foto's van voor en nabehandeling op Social media.

5.2. Trimsalon Pure Fur vraagt vooraf toestemming om dit te mogen plaatsen

5.3. Trimsalon Pure Fur maakt geen gebruik van cookies 

Artikel 6: Bewaartermijn

De gegevens zoals die zijn genoemd in Artikel 2 worden 7 jaar bewaard. De reden waarom Trimsalon Pure Fur dit doet, is omdat de belastingdienst tot 7 jaar terug de administratie en facturen kan opvragen als bewijs van de omzet. Na 7 jaar worden alle gegevens vernietigd. 

Artikel 7: Beveiliging

Trimsalon Pure Fur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Artikel 8: Klachten

Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.